HOME BEDRIJFSINFO ELEKTROTECHNIEK GSO BEVEILIGING VACATURE CONTACT disclaimer
Brand-& Inbraak beveiliging
Brandbeveiliging

Een tijdige signalering van een beginnende brand is van onschatbaar belang.

Een brandmeldinstallatie in een gebouw of woning, heeft tot doel: een begin van een brand in een dusdanig stadium te kunnen ontdekken, lokaliseren en alarmeren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en het milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt resp. worden voorkomen.

Naast brandmeldinstallatie is de Noodverlichting in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken.
Om een waarborg te hebben van een goede kwaliteit, betrouwbaarheid en doelmatigheid van een brandmeldinstallatie en de daarvoor gebruikte apparatuur, moet aan  NEN-2654 en de navolgende delen van NEN-EN 54 zijn voldaan. NEN-EN1838 norm voor de noodverlichting

Wij kunnen zorgdragen voor het ontwerpen, leveren, installeren, controleren  en onderhouden van:
- Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie (NEN 2535 en NEN 2575)
- Nood- & Evacuatieverlichting

Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie (Type A en B)

Keuze Elektro BV is sinds 2015 Erkend Brandmeldinstallatiebedrijf. In een korte tijd hebben we ons bewezen met onze kwalitatieve kwantiteit in de brandmeldinstallatiebranche. Wij hebben in korte tijd i.s.m. met onze partners (branddetectiebedrijven) onze handtekening gezet onder grote, complexe en prestigieuze projecten, om paar te noemen;
- Erasmus MC Rotterdam (nieuwbouw)  
Gecertificeerde BMI en OAI Type A
Meer dan 10.000 brandmeld- en ontruimingscomponenten
- TU Eindhoven Hoofdgebouw  (renovatie)  
Gecertificeerde BMI en OAI Type A
Meer dan 3.000 brandmeld- en ontruimingscomponenten
- Pulse Gebouw TU Delft  (nieuwbouw)  
Gecertificeerde BMI en OAI Type A
(eerste gebouw van Nederland met alleen maar Gelijkstroom)
Meer dan 300 brandmeld- en ontruimingscomponenten
- TNW Gebouw TU Delft  (nieuwbouw)  
Gecertificeerde BMI en OAI Type A
Meer dan 5000 brandmeld- en ontruimingscomponenten


Inbraak Beveiliging
Zowel voor bedrijven en particulieren bieden wij Inbraak en Camera beveiliging aan.

Wilt u op uw gemak naar vakantie, of lekker kunnen slapen, gerustgesteld omdat u vertrouwt op een Inbraak beveiliging die gekoppeld kan worden op de meldkamer zodat in geval van nood direct de juiste hulpdiensten automatisch worden gewaarschuwd.

Tevens staat Videobewaking/-observatie meer en meer in de belangstelling . Observatie en beveiliging van eigendommen neemt een steeds belangrijkere rol in.

Met de camera systemen van bekende kwaliteit merken bieden wij de Klanten gerichte oplossingen. De wensen van de klanten zijn de streefpunten. U hoeft ook niet persé op uw bedrijf of thuis zijn om de beelden te bekijken. U kunt op elk moment en op elke locatie ter wereld live beelden te bekijken van de geplaatste camera’s.

- Camera bewaking
- (Draadloze-) Inbraak beveiliging, indien gewenst doorgekoppeld naar Meldkamer
Madame Curiestraat 9 | 3316 GN Dordrecht | Telefoon (078) 614 15 45 | Fax (078) 614 42 27 | info@keuzeelektro.nl